It's Finally Here.

Andito na.
Naghintay ako ng apat na taon para sa araw na ito.
Aapat na taong nanahimik,
Ngayo'y nagbabalik
Upang katotohana'y mamutawi
At hustisya'y makamit.

Popular posts from this blog

Go Hyun Jung: I want to live as a man in my next life

Interest Check

Got It