It's Finally Here.

7:38 PM

Andito na.
Naghintay ako ng apat na taon para sa araw na ito.
Aapat na taong nanahimik,
Ngayo'y nagbabalik
Upang katotohana'y mamutawi
At hustisya'y makamit.

You Might Also Like

0 comments