Announcement.

From my Multiply account:

Hindi ko muna magagawang magpost ng blog ngayon, o gumawa ng designs at fan arts. Pasensiya na kayo guys. Pero malalim ang iniisip ko ngayon pati ng buo naming pamilya. Kaya break muna ako.

Popular posts from this blog

Go Hyun Jung: I want to live as a man in my next life

Interest Check

Got It